معنی غلیان

غلیان
معادل ابجد

غلیان در معادل ابجد

غلیان
 • 1091
حل جدول

غلیان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

غلیان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • انفجار، جوش، جوشش، جوش‌وخروش، جوشیدن، هیجان
فرهنگ معین

غلیان در فرهنگ معین

 • (مص ل. ) به جوش آمدن، (اِمص. ) جوشش، هیجان، جوش و خروش، تبدیل مایع به بخار. [خوانش: (غَ لَ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

غلیان در لغت نامه دهخدا

 • غلیان. [غ َ ل َ] (ع مص) جوشیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (تاج المصادر بیهقی) (ترجمان علامه ٔ جرجانی) (غیاث اللغات). جوشیدن دیگ و جز آن:
  زآنکه گردشهای آن خاشاک و کف
  باشد از غلیان بحر باشرف.
  مولوی (مثنوی).
  || (اِمص) جوش. (غیاث اللغات) (آنندراج). جوشش. غلیان، حالت مایعی است که بر اثر حرارت شروع به تبخیر میکند، چنانکه مایع حرکت میکند و صدایی از آن بسبب صعود حبابهای بخار از قسمت مجاور کانون حرارت بسطح مایع، به گوش میرسد. توضیح بیشتر ...
 • غلیان. [غ َل ْ /غ ِل ْ] (اِ) لفظ غلیان بمعنی حقه استعمال شود، چرا که آب حقه بسبب کشیدن به جوش می آید. بعضی غین را به قاف بدل کرده قلیان به کسر قاف خوانند، و بعضی گویندغلیان به فتح اول و دوم لفظ عربی است بمعنی جوش، دراین صورت به فتح اول باید باشد و فارسی زبانان بجهت تخفیف لام را ساکن کنند. (از غیاث اللغات) (آنندراج). نارجیله. ارکیله. (المنجد ذیل نرجل). آلتی که در آن آب ریخته و تنباکو را با آن مانند چپق میکشند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

غلیان در فرهنگ عمید

 • جوشیدن آب یا چیز دیگر،
  جوشیدن مایع در دیگ،
  [مجاز] به جوش‌و‌خروش آمدن، به هیجان آمدن،
  [مجاز] جوش‌وخروش، هیجان،. توضیح بیشتر ...
 • قلیان
فارسی به انگلیسی

غلیان در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

غلیان در فارسی به عربی

عربی به فارسی

غلیان در عربی به فارسی

 • کورک , دمل , جوش , التهاب , هیجان , تحریک , جوشاندن , بجوش امدن , خشمگین شدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

غلیان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • جوشیدن، حالت مایعی است که بر اثر حرارت شروع بتبخیر می کند، چنانکه مایع حرکت می کند و صدائی از آن بسبب صعود حبابهای بخار از قسمت مجاور کانون حرارت به سطح مایع بگوش می رسد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

غلیان در فرهنگ فارسی آزاد

 • غَلَیان، جوشش-جوش و خروش،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید