معنی غشا

غشا
معادل ابجد

غشا در معادل ابجد

غشا
  • 1301
حل جدول

غشا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

غشا در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پرده، جلباب، حجاب، غاشیه، غطا، پوسته، روبند، لفافه
فرهنگ عمید

غشا در فرهنگ عمید

  • (زیست‌شناسی) پوستۀ بسیار‌نازک،

    پوشش،
فرهنگ فارسی هوشیار

غشا در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) هر چه که چیزی را بپوشاند حجاب پوشش پرده، قسمتی از اعضای بدن که سخت تن و نازک است و بعضی قسمتهای عضلات و جز آن را پوشیده مانند: غشا ء مخاطی بینی غشا ء فانی رحم غشا ء زلالی غشا ء رطوبت مفصلی غشا ء مخی عظام جمع: اغشیه. (اسم) هر چه که چیزی را بپوشاند حجاب پوشش پرده، قسمتی از اعضای بدن که سخت تن و نازک است و بعضی قسمتهای عضلات و جز آن را پوشیده مانند: غشا ء مخاطی بینی غشا ء فانی رحم غشا ء زلالی غشا ء رطوبت مفصلی غشا ء مخی عظام جمع: اغشیه. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه