معنی غزا

غزا
معادل ابجد

غزا در معادل ابجد

غزا
  • 1008
حل جدول

غزا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

غزا در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آرزم، جدال، جنگ، جهاد، رزم، غزوه، مصاف، نبرد
فرهنگ معین

غزا در فرهنگ معین

  • (غَ) [ع. غزاء] (مص ل.) جنگ کردن، جنگ کردن با دشمن دین.
لغت نامه دهخدا

غزا در لغت نامه دهخدا

  • غزا. [غ َ] (ع مص) با دشمن دین جنگ کردن. (غیاث اللغات) (آنندراج). غزاه. غزوه. جنگ و جدال. این کلمه به همین صورت در عربی نیامده است. ظاهراً همان غَزاه است که در نظم و نثر فارسی تاء آخر را انداخته اند، نظیر مدارا (مداراه): خواجه با امیر محمود به غزوه ها رفته بوده است و من نبوده ام، و برمن پوشیده است که آن غزاها بر طریق سنت مصطفی (ع) هست یا نه. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 522). به غزا رفتم به گنجه، که غزای هندوستان بسیار کرده بودم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

غزا در فرهنگ عمید

  • جنگ کردن با کافران در راه خدا: مردی که در غزا زره پیش بسته بود / تا پیش دشمنان نکند پشت بر غزا (سعدی۲: ۶۳۲)،
    (اسم) جنگ،
    * غزا کردن: (مصدر لازم) [قدیمی] جنگ کردن با کافران در راه خدا،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

غزا در فرهنگ فارسی هوشیار

  • با دشمن دین جنگ کردن
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید