معنی غریزه

غریزه
معادل ابجد

غریزه در معادل ابجد

غریزه
  • 1222
حل جدول

غریزه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

غریزه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

غریزه در فرهنگ معین

  • (غَ زِ) [ع. غریزه] (اِ. ) سرشت، ذات. ،~ی جنسی غریزه اطفاء شهوت که سبب تولید نسل و بقاع نوع است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

غریزه در فرهنگ عمید

  • (روان‌شناسی) ویژگی، توانایی، یا قابلیت وراثتی، طبیعت، سرشت،
    [عامیانه] حسی که به طور مبهم به شخص آگاهی می‌دهد،
    [عامیانه] میل جنسی: غریزۀ جنسی،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

غریزه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

غریزه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

غریزه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

غریزه در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

غریزه در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

غریزه در واژه پیشنهادی

  • استعداد وراثتی موجودات زنده
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید