معنی غروب

غروب
معادل ابجد

غروب در معادل ابجد

غروب
 • 1208
حل جدول

غروب در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

غروب در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • افول، شام، شامگاهان، عشا،

  (متضاد) طلوع، سحر
فرهنگ معین

غروب در فرهنگ معین

 • (مص ل. ) فرو رفتن و ناپدید شدن آفتاب یا هر ستاره دیگر، (اِ. ) هنگام غروب آفتاب. [خوانش: (غُ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

غروب در لغت نامه دهخدا

 • غروب. [غ ُ] (ع مص) فروشدن ماه و جز آن. (منتهی الارب). فرورفتن ماه و آفتاب و با لفظ کردن و شدن مستعمل (است). (آنندراج). فروشدن آفتاب و ستاره. (تاج المصادر بیهقی). فروشدن آفتاب و ماه و ستاره. (مصادر زوزنی). دور شدن و مخفی گردیدن ستاره در مغیب خود. (از اقرب الموارد). آفتاب نشستن. آفتاب بر زمین نشستن. دست بر زمین زدن خورشید. یونس اندر دهان ماهی شدن. (از آنندراج). غروب مقابل طلوع و غارب مقابل طالع، و مغارب مقابل مطالع است. توضیح بیشتر ...
 • غروب. [غ ُ] (اِخ) نام جائی است در شعر نابغه ٔ جعدی:
  و مسکنها بین الغروب الی اللوی
  الی شعب ترعی بهن فعیهم
  لیالی تصطاد الرجال بفاحم
  و ابیض کالاغریض لم یتثلّم.
  (از معجم البلدان). توضیح بیشتر ...
 • غروب. [غ ُ] (ع اِ) ج ِ غَرب. (منتهی الارب). رجوع به غرب شود.

فرهنگ عمید

غروب در فرهنگ عمید

 • زمان قرار گرفتن خورشید در افق، پایانِ روز،
  (اسم مصدر) فرورفتن و ناپدید شدن آفتاب یا ستاره،
  پایان یافتن چیزی یا امری: غروب جوانی، غروب دولت،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

غروب در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

غروب در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

غروب در فارسی به ترکی

 • günbatımı, batış, güneşin batışı
فارسی به عربی

غروب در فارسی به عربی

عربی به فارسی

غروب در عربی به فارسی

 • غروب افتاب , مغرب , افول
فرهنگ فارسی هوشیار

غروب در فرهنگ فارسی هوشیار

 • فرو رفتن و جز آن، فرو رفتن ماه و آفتاب
فرهنگ فارسی آزاد

غروب در فرهنگ فارسی آزاد

 • غُرُوب، (غَرَبَ-یَغْرُبُ) غروب کردن- دور شدن و از نظر محو گردیدن- غائب شدن خورشید و یا هر ستاره و یا مجازاً هر دولت و بِساطِ عِزّت و یا هر امر دیگر،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

غروب در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

غروب در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه