معنی غربیله

غربیله
معادل ابجد

غربیله در معادل ابجد

غربیله
 • 1247
حل جدول

غربیله در حل جدول

 • قر و ادا و اطوار و ناز.
 • قر، ادا، اطوار، ناز
فرهنگ معین

غربیله در فرهنگ معین

 • (غَ لَ یا لِ) (اِ. ) حرکت پیاپی قسمت تحتانی بدن مثل حرکت غربیل (غربال). توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

غربیله در لغت نامه دهخدا

 • غربیله. [غ َ ل َ / ل ِ] (اِ) حرکات و سکنات خواتین در وقت خاص. (آنندراج). || حرکت دادن پیاپی قسمت تحتانی تن چنانکه غربال، آنگاه که با آن بوجاری حبوب کنند. || کون و کَچول. نوعی قر. غر.
  - امثال:
  نگاه به دست خاله (نه نه) کن، مثل خاله (نه نه) غربیله کن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

غربیله در فرهنگ عمید

 • حرکاتی که در حالت رقص به قسمت‌های تحتانی بدن داده می‌شود، قر کمر، رقص کمر،
  * غربیله ‌کردن: (مصدر لازم) حرکت دادن قسمت‌های تحتانی بدن در حالت رقص، قر کمر دادن،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

غربیله در فرهنگ فارسی هوشیار

 • گربیله غر پارسی است (اسم) حرکت پیاپی قسمت تحتانی بدن مثل حرکت غربیل (غربال)، نوعی قر کون و کچول. یا قرو غربیله. قر دادن به کمر ادا و اطوار، حرکات و سکنات زنان در وقت آرمیدن. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه