معنی غرایز

غرایز
معادل ابجد

غرایز در معادل ابجد

غرایز
  • 1218
حل جدول

غرایز در حل جدول

فرهنگ معین

غرایز در فرهنگ معین

  • (غَ یِ) [ع. غرائز] (اِ.) جِ غریزه.
لغت نامه دهخدا

غرایز در لغت نامه دهخدا

  • غرایز. [غ َی ِ] (ع اِ) ج ِ غریزه. غرائز. رجوع به غرائز شود.

فرهنگ عمید

غرایز در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

غرایز در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) سرشت طبیعت (اعم از خیر و شر) طبع، ملکه ایست که از آن صفات ذاتی صادر شود و خوی (خلق) بدان نزدیک است جز این که در خوی اعتیاد مداخله دارد ولی در غریزه چنین نیست، استعدادی است که حیوان را خود به خود یعنی پیش از تجربه باجرای اعمال مفید و با معنی و پیچیده بر می انگیزد و قوای او را بدون احتیاج باکتساب تعدیل می کند چنانکه جوجه را فوری بدانه چیدن و مرغ را باشیانه ساختن و طیور را به ییلاق و قشلاق یا تمیز خطر از دور وامی دارد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید