معنی غد

غد
معادل ابجد

غد در معادل ابجد

غد
 • 1004
حل جدول

غد در حل جدول

 • خودخواه و خودبین
 • خودبین
 • خود بین
 • خودخواه، خودبین
فرهنگ معین

غد در فرهنگ معین

 • فردا، زمان دور، روز قیامت. [خوانش: (غَ) [ع.] (اِ.)]
 • یکدنده، خودرأی، مغرور. [خوانش: (غُ) (ص.) (عا.)]
لغت نامه دهخدا

غد در لغت نامه دهخدا

 • غد. [غ َ] (ع اِ، ق) فردا، اصله غدو، حذفت الواو بلاعوض، و قد جاء علی الاصل، نسبت بدان، غدی و غَدَوی. (منتهی الارب). و النسبه الیه غدی و ان شئت قلت غدوی. (اقرب الموارد). منسوب آن غدی به حذف آخر، و غدوی بر اصل می آید. (از شرح قاموس). || از نظر توسع به زمان بعید مترقب نیز اطلاق می کنند. (اقرب الموارد): و لتنظر نفس ما قدمت لغد. (قرآن 18/59). || کنایه از روز قیامت است: ان النبی (ص) ابصر ناقه معقوله و علیها جهازها فقال: این صاحبها لامروه له، فلیستعد غداً للخصومه. توضیح بیشتر ...
 • غد. [غ ُدد] (ع ص) در تداول عامه به معنی خودبین و بیشتر در جوان گویند: بچه ٔ غدی است. توضیح بیشتر ...
 • غد. [غ َدد] (ع مص) غد البعیر؛ طاعون زده گردیدن شتر. (منتهی الارب). غد البعیر و غد علی المجهول غداً: اصابه الغدد، و غد البعیر: صار ذاغده فهو غاد و مغدود، و قیل لایقال مغدود. (اقرب الموارد). || دزی غَدّ را به معنی یک نوع بیماری انسان آورده و به این عبارت از کامل بن اثیر استشهاد کرده است: فغد فی دیار بنی سلول فجعل یقول اغده کغده البعیر. (دزی ج 2 ص 201). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

غد در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

غد در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

غد در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

غد در فرهنگ فارسی آزاد

 • غَد، فردا- روز بعد از امروز- ایضاً فردای روزگار- فردای مورد انتظار،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه