معنی غایی

فارسی به انگلیسی

غایی‌

Capstone, Final, Ulterior, Ultimate

فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

غایی

پایانیک فرجامیک

فرهنگ معین

غایی

[ع.] (ص نسب.) منسوب به غایت، نهایی.

فرهنگ عمید

غایی

نهایی،

حل جدول

غایی

نهایی


نهایی

غایی

غایی، پایانی


نهایى

غایی

مترادف و متضاد زبان فارسی

غایی

انتهایی، پایانی، نهایی

فارسی به آلمانی

غایی

Abschließend, Endgültig, Endlich, Schließlich, Ultimativ [verb], Ultimatum [noun]


نتیجه غایی

Abschnitt (m), Periode (f), Punkt (m), Zeitraum (m)

سوئدی به فارسی

teleologi

حکمت علل غایی، پایان شناسی، مطالعه حکمت غایی،

معادل ابجد

غایی

1021

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری