معنی غارس

غارس
معادل ابجد

غارس در معادل ابجد

غارس
  • 1261
حل جدول

غارس در حل جدول

فرهنگ معین

غارس در فرهنگ معین

  • (رِ) [ع.] (اِفا.) غرس کننده.
لغت نامه دهخدا

غارس در لغت نامه دهخدا

  • غارس.[رِ] (ع ص) نعت فاعلی از غرس. رجوع به غرس شود.

فرهنگ فارسی هوشیار

غارس در فرهنگ فارسی هوشیار

  • درخت نشاننده درختکار (اسم) غرس کننده.
فرهنگ فارسی آزاد

غارس در فرهنگ فارسی آزاد

  • غارِس، غَرْس کننده-درختکار- زارع،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید