معنی غائله

غائله
معادل ابجد

غائله در معادل ابجد

غائله
  • 1036
حل جدول

غائله در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

غائله در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آشوب، بلوا، شورش، فتنه، نهضت، آفت، بلا، بلای‌ناگهانی، بدی، شر، آسیب، گزند، دشواری، سختی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

غائله در فرهنگ عمید

  • شر و فساد،

    مهلکه، آشوب،

    [قدیمی] سختی و گزند،
فارسی به انگلیسی

غائله در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

غائله در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فساد، شر، عیب، دشواری، سختی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه