معنی عون

عون
معادل ابجد

عون در معادل ابجد

عون
 • 126
حل جدول

عون در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

عون در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • کمک، نصر، یاری، یاوری، دستگیر، کمک‌رسان، مساعد، یار، یاور
فرهنگ معین

عون در فرهنگ معین

 • (مص م. ) یاری کردن، کمک کردن، (اِمص. ) یاری، مساعدت، (ص. ) یاور، پشتیبان، جمع اعوان. [خوانش: (عُ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

عون در لغت نامه دهخدا

 • عون. [ع َ] (ع مص) میانه سال گردیدن زن. (از منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). «عون » شدن زن. (از اقرب الموارد). || (اِمص) یاری و مددکاری. (غیاث اللغات). مددکاری و دستگیری و حمایت و اعانت. (ناظم الاطباء):
  بلند حصنی دان دولت ودرش محکم
  به عون کوشش بر دَرْش مرد یابد بار.
  (از تاریخ بیهقی ص 277).
  اکنون آن شرط نگاه دارم بمشیه اﷲ و عونه. (تاریخ بیهقی).
  از حفظ و عون یزدان در سرد و گرم دهر
  بر شخص عالی تو شعار و دثار باد. توضیح بیشتر ...
 • عون. (ع اِ) ج ِ عانه. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به عانه شود. || ج ِ عُوان. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به عوان شود.
  - ابوعون، خرما. (از اقرب الموارد) (آنندراج).
  - || نمک، چون در خوردن طعام از آن کمک میگیرند. (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • عون. [ع َ] (اِخ) مکنی به ابومعمر. رجوع به ابومعمر شود.

 • عون. [ع َ] (اِخ) مولای جعدهبن هبیره. رجوع به ابوفاخته شود.

 • عون. [ع َ] (اِخ) ابن ابی جحیفه. رجوع به ابوحفص شود.

 • عون. [ع َ] (اِخ) ابن عبداﷲ. تابعی بود. (منتهی الارب).

 • عون. [ع َ] (اِخ) ابن عبداﷲبن جعفر طیار. فرزند عبداﷲ بود از زینب بنت علی (ع). رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 1 ص 436 شود. توضیح بیشتر ...
 • عون. [ع َ] (اِخ) ابن عبداﷲبن عتبهبن مسعود هذلی. خطیب و راویه و نسب شناس و شاعر و ساکن کوفه بود. وی مدتی بهمراهی ابن اشعث خروج کرد و سپس گریخت. و درخلافت عمربن عبدالعزیز مصاحب او بود و در حدود سال 115 هَ. ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی از البیان و التبیین ج 1 و تهذیب التهذیب ج 8 و حلیهالاولیاء ج 4). توضیح بیشتر ...
 • عون. [ع َ] (اِخ) ابن علی بن ابی طالب علیه السلام. مادرش اسماء بنت عمیس بود. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 1 ص 584 شود. توضیح بیشتر ...
 • عون. [ع َ] (اِخ) ابن عمروالقیس. رجوع به ابوعمرو شود.

 • عون. [ع َ] (اِخ) ابن محمدبن کندی، مکنی به ابومالک. وی یکی از یاران ابن اعرابی بود. از سلمهبن عاصم حدیث فراگرفت و صولی از وی نقل کرده است. رجوع به معجم الادباء چ مارگلیوث ج 6 ص 99 شود. توضیح بیشتر ...
 • عون. [ع َ] (اِخ) ابن محمد سوف بن محمد لافی محمودی طرابلسی. وی مانند پدر خود از مجاهدان طرابلس غرب بشمار میرفت، و در برابر اشغالگران ایتالیایی مقاومت کرد و در راه مبارزه ٔ خود چندین بار به بلاد شام و مصر مهاجرت کردو سرانجام بسال 1366 هَ. ق. در طرابلس غرب درگذشت. رجوع به الاعلام زرکلی ج 5 ص 280 و جهادالابطال شود. توضیح بیشتر ...
 • عون. [ع َ] (اِخ) ابن منذربن نعمان لخمی. از امیران شجاع بنی لخم در حیره ٔ عراق بود. وی همراه خالدبن ولیدبه بلاد شام رفت و در واقعه ٔ بصری شجاعت خویش را بروز داد. و در واقعه ٔ أجنادین زخم برداشت و بسال 13 هجری درگذشت. (از الاعلام زرکلی از روض الشقیق ص 240). توضیح بیشتر ...
 • عون. [ع َ] (اِخ) ابن موسی. رجوع به ابوروح شود.

فرهنگ عمید

عون در فرهنگ عمید

 • مساعدت، یاری،

  (صفت) مساعد، مددکار، پشتیبان خادم،
فرهنگ فارسی هوشیار

عون در فرهنگ فارسی هوشیار

 • میانه سال گردیدن زن، یاری و مددکاری، دستگیری و حمایت و اعانت، مساعدت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

عون در فرهنگ فارسی آزاد

 • عَوْن، مساعدت- کمک- یاری- مساعدت کننده-یاور- خادم (برای مفرد و جمع و مذکر و مؤنث)،. توضیح بیشتر ...
 • عَوْن، (عانَ-یَعُوْنُ) میانسال گردیدن- به سن کمال رسیدن،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید