معنی عهود

عهود
معادل ابجد

عهود در معادل ابجد

عهود
  • 85
حل جدول

عهود در حل جدول

  • عهدها، پیمان ها، سوگندها
فرهنگ معین

عهود در فرهنگ معین

  • (عُ) [ع.] (اِ.) جِ عهد.
لغت نامه دهخدا

عهود در لغت نامه دهخدا

  • عهود. [ع ُ] (ع اِ) ج ِ عَهد. زمانها و پیمانها و سوگندها. (آنندراج) (غیاث اللغات). رجوع به عهد شود: آنچه رسم است که اولیاء عهود را دهند از غلام و تجمل. ما را فرمود [محمود]. (تاریخ بیهقی ص 214). بدان وقت که. عقود و عهود پیوستند عقد وصلتی بود بنام برادر ما [مسعود]. (تاریخ بیهقی ص 213). همچنین بر من است مر. جمیع توابع و لواحق او رامثل این بیعت در التزام شروط و وفا به عهود. (تاریخ بیهقی ص 316). چون پادشاهی بر کسری انوشروان عادل قرار گرفت عهود اردشیربن بابک پیش نهاد و وصیتهاء او را کی در آن عهود است کار بست. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

عهود در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

عهود در فرهنگ فارسی هوشیار

  • زمانها و پیمانها و سوگندها
فرهنگ فارسی آزاد

عهود در فرهنگ فارسی آزاد

  • عَهُود، عهدها-به معانی عَهْد مراجعه شود،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه