معنی عهده‌دار

عهده‌دار
معادل ابجد

عهده‌دار در معادل ابجد

عهده‌دار
  • 289
حل جدول

عهده‌دار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

عهده‌دار در مترادف و متضاد زبان فارسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید