معنی عند

عند
معادل ابجد

عند در معادل ابجد

عند
 • 124
حل جدول

عند در حل جدول

فرهنگ معین

عند در فرهنگ معین

 • (عِ) [ع.] (حراض.) نزد، پیش، نزدیک.
لغت نامه دهخدا

عند در لغت نامه دهخدا

 • عند. [ع ِ دَ / ع َ دَ / ع ُ دَ] (ع اِ) ظرف غیرمتصرف است برای مکان، خواه حقیقی باشد، مانند: جلست عند زید (نزد زید نشستم)، و خواه مجازی، مانند: عند زید علم ٌ (زید را علمی است). و برای زمان نیز بکار رود، مانند: وافیتک عند مَغیب الشمس (هنگام غروب آفتاب نزد تو آمدم). و کسر عین در آن فصیح تر از ضمه و فتحه است. و از حروف جاره فقط «من » بر سر آن درآید، مانند: قدمت مِن عنده (از نزد وی آمدم). «عند» از دو نظر بر «لدی » ترجیح دارد: یکی اینکه «عند» برای ظرف حقیقی و مجازی به کار می رود، دیگر اینکه عند بمعنی مطلق داشتن به کار می رود خواه همراه دارنده باشد و خواه نباشد، مانند: عندی مال، یعنی مالی دارم که خواه آن مال همراه گوینده باشد و خواه همراه او نباشد. توضیح بیشتر ...
 • عند. [ع ُ / ع ِ / ع َ] (ع اِ) ناحیه. (از اقرب الموارد). ناحیه و اطراف. (ناظم الاطباء). کرانه. (منتهی الارب) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
 • عند. [ع ِ] (ع اِ) قلب و معقول. (اقرب الموارد). قلب و دل و خاطر. (ناظم الاطباء). || ادراک و اطلاع. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • عند. [ع َ ن َ] (ع اِ) جانب و طرف. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد): هو یمشی وسطاً لا عنداً (اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء)، یعنی وی از وسط راه می رود نه از کنار و جانب. توضیح بیشتر ...
 • عند. [ع َ ن ِ] (ع ص) طعن عند؛ نیزه ٔ چپ و راست زده شده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نیزه زدن به چپ و راست. (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • عند. [ع ُ ن ُ] (ع ص، اِ) ج ِ عَنود. رجوع به عنود شود. || ج ِ عَنید. رجوع به عنید شود. توضیح بیشتر ...
 • عند. [ع ُن ْ ن َ] (ع ص، اِ) ج ِ عاند. (آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به عاند شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

عند در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ظرف غیر متصرف است برای مکان، خواه حقیقی باشد، خواه مجازی و برای زمان هم بکار میرود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

عند در فرهنگ فارسی آزاد

 • عِنْدَ، نزد- موقع (ظرف مکان و ظرف زمان)،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید