معنی عنبیه

عنبیه
معادل ابجد

عنبیه در معادل ابجد

عنبیه
  • 137
حل جدول

عنبیه در حل جدول

فرهنگ معین

عنبیه در فرهنگ معین

  • (عِ نَ یِّ) [ع. عنبیه] (اِ. ) پرده ای است در چشم شبیه دیافراگم در دوربین عکاسی که میزان ورود نور به چشم را تنظیم می کند. رنگ عنبیه در افراد متفاوت است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

عنبیه در فرهنگ عمید

  • بافت رنگی در چشم مهره‌داران که مردمک در قسمت مرکزی آن قرار دارد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

عنبیه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

عنبیه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • نام طبقه سوم از هفت طبقه چشم است، قسمت قدامی پرده عضلانی عروقی است که عموداً در عقب قرنیه و در جلو عدسی قرار دارد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید