معنی عقیده

عقیده
معادل ابجد

عقیده در معادل ابجد

عقیده
 • 189
حل جدول

عقیده در حل جدول

 • رای،نظر،باور،ایمان
 • اعتقاد
 • رای
 • باور, رای, رای،نظر،باور،ایمان, اعتقاد
مترادف و متضاد زبان فارسی

عقیده در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اعتقاد، باور، حدس، رای، زعم، صرافت، عقیدت، فکر، نظر، نظریه
فرهنگ معین

عقیده در فرهنگ معین

 • (عَ دَ یا دِ) [ع. عقیده] (اِ.) نک عقیدت.
لغت نامه دهخدا

عقیده در لغت نامه دهخدا

 • عقیده. [ع َ دَ / دِ] (ع اِ) عقیده. عقیدت. هر چیز که شخص بدان اعتقاد دارد و یقین بر آن دارد و نمشته و پنداشتی. (ناظم الاطباء). آنچه بدان گروند و تصدیق کنند. آنچه بدان باور دارند. آنچه بدان گرویده اند. ج، عَقاید. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به عقیدت و عقیده شود.
  - امثال:
  عقیده آزاد است، مثلی است کهن و باستانی که نزد عوام و خواص ایرانی متداول است، و از آن اصل آزادی اندیشه و دین را اراده می کنند. (امثال و حکم دهخدا). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

عقیده در فرهنگ عمید

 • دین، ایمان، مذهب،
  رٲی،
  آنچه انسان به آن اعتقاد دارد، باور،
  آنچه انسان در دل و ضمیر خود نگه می‌دارد،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

عقیده در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

عقیده در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

عقیده در فارسی به انگلیسی

 • Belief, Comment, Feeling, Idea, Mind, Notion, Opinion, Persuasion, Sentiment, Stand, Suggestion, Theory. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

عقیده در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

عقیده در فارسی به عربی

 • اعتقاد، انطباع، ایمان، رای، فکر، مذهب، مفهوم، نصیحه، وجهه النظر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

عقیده در فرهنگ فارسی هوشیار

 • عقیدت، آنچه بدان باور دارند، اعتقاد، رای، ایمان، باور
فارسی به ایتالیایی

عقیده در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

عقیده در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید