معنی عفو کننده

عفو کننده
معادل ابجد

عفو کننده در معادل ابجد

عفو کننده
  • 285
حل جدول

عفو کننده در حل جدول

  • بخشنده، بخشایشگر، آمرزنده
واژه پیشنهادی

عفو کننده در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید