معنی عفریت

عفریت
معادل ابجد

عفریت در معادل ابجد

عفریت
 • 760
حل جدول

عفریت در حل جدول

 • قوی، پر زور، زیرک، گردنکش و خبیث؛ اگر جن خبیث باشد همان را شیطان می گویند و یا اگر با داشتن خباثت و شرارت نیروی زیادی هم داشته باشد عفریت نامیده می شود. همان طور که در داستان حضرت سلیمان آمده، وقتی که حضرت فرمود: چه کسی تخت بلقیس را برای من می آورد؟ عفریتی از جن گفت: من آورم، معلوم می شود که به اسم اعظم واقف بوده است؛ زیرا می خواست در یک مدت کمی تخت را که صدها کیلو متر از آن جا دور بود بیاورد. توضیح بیشتر ...
مترادف و متضاد زبان فارسی

عفریت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اهریمن، دیو، شیطان، عفریته، غول، عجوزه،

  (متضاد) فرشته
فرهنگ معین

عفریت در فرهنگ معین

 • (عِ) [ع.] (اِ.) موجودِ زشت و ترسناک، دیو، غول. ج. عفاریت.
لغت نامه دهخدا

عفریت در لغت نامه دهخدا

 • عفریت. [ع َ] (ع ص) مرد سخت خبیث کربز. (منتهی الارب). عِفریت. رجوع به عِفریت شود. توضیح بیشتر ...
 • عفریت. [ع ِ] (ع ص) اسد عفریت، شیر توانای درشت خلقت. (منتهی الارب). سخت و شدید. (از اقرب الموارد).
  - عفریت نفریت، از اتباع است. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). یعنی ظالم و ستمکار. (از ناظم الاطباء).
  || به غایت رساننده هر چیزی. (منتهی الارب). || مرد درگذرنده در امور و رسا و مبالغه کننده در آن و زیرک. || مرد سخت خبیث کربز. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عَفریت. (منتهی الارب). || (اِ) جانوری که در خاک نرم و در بن دیوار می باشد. توضیح بیشتر ...
 • عفریت. [ع ِ ف ِرْ ری] (ع ص) به غایت رساننده هر چیزی. || مرد درگذرنده در امور و رسا و مبالغه کننده در آن و زیرک. (منتهی الارب). عِفریت. رجوع به عِفریت شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

عفریت در فرهنگ عمید

 • موجود زشت، بد، و سهمناک، خبیث، منکر،
  زن پیر و زشت،
  موجود زشت و نیرومند، غول،
  [قدیمی] جن بزرگ و نیرومند،
  (صفت) [قدیمی] زشت و قوی‌هیکل،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

عفریت در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

عفریت در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

عفریت در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

عفریت در فرهنگ فارسی آزاد

 • عِفْرِیْت، دیو-غول-شیطان-فاسد خبیث و پلید. (جمع:عَفارِیْت)، در آیه 39 سوره نَمْل عَفْرِیْت مِن الْجِنّ آمده است- در فارسی به هر موجود زشت و سهمگین نیز اطلاق می شود،. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

عفریت در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید