معنی عطیه

عطیه
معادل ابجد

عطیه در معادل ابجد

عطیه
 • 94
حل جدول

عطیه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

عطیه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • انعام، بخشش، پاداش، جایزه، عطیت، موهبت، هبه، راتبه، مرسوم، مستمری، مقرری. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

عطیه در فرهنگ معین

 • (عَ یِّ) [ع.] (اِ.) بخشش، چیزی که به کسی بخشیده شود.
لغت نامه دهخدا

عطیه در لغت نامه دهخدا

 • عطیه. [ع َ طی ی َ] (ع اِ) عطیه. عطیت. جایزه. انعام. بخشش: و برخوردار گردانادامیرالمؤمنین را از تو و از آن نعمت بزرگ و عطیه ٔ وافر و موهبت نفیس که ترا داد. (تاریخ بیهقی ص 307). رحمت و برکتهای ایزدی و برکت بنده اش امیرالمؤمنین به تو باد و به آن نعمت بزرگ و عطیه ٔ کلان. که تو داری. (تاریخ بیهقی ص 314).
  تو آن معطی مکرم کز تو هرگز
  نباشد کف رادت بی عطیه.
  سوزنی.
  عقل با جان عطیه ٔ احدیست
  جان با عقل زنده ٔ ابدیست.
  نظامی. توضیح بیشتر ...
 • عطیه. [ع َ طی ی َ] (اِخ) نام راوی شعر سنائی است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا):
  اند بار از تو و دیوانه عطیه کل و کور
  کل تر و کورتر و غرتر و دیوانه تریم.
  سوزنی. توضیح بیشتر ...
 • عطیه. [ع َ طی ی َ] (اِخ) ابن حارث همدانی، مکنی به ابوروق. محدث است. رجوع به ابوروق (عطیه. ) شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

عطیه در فرهنگ عمید

 • چیزی که به کسی بخشیده می‌شود، بخشش، دهش،
فارسی به انگلیسی

عطیه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

عطیه در فارسی به عربی

نام های ایرانی

عطیه در نام های ایرانی

 • دخترانه، انعام، بخشش
فرهنگ فارسی هوشیار

عطیه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید