معنی عصیان

عصیان
معادل ابجد

عصیان در معادل ابجد

عصیان
 • 221
حل جدول

عصیان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

عصیان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تمرد، خودسری، سرپیچی، سرکشی، شورش، طغیان، گردنکشی، مخالفت، مخالفت، نافرمانی، یاغیگری،
  (متضاد) اطاعت، طاعت، فرمانبرداری. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

عصیان در فرهنگ معین

 • (عِ صْ) [ع.] (اِمص.) نافرمانی، سر - پیچی.
لغت نامه دهخدا

عصیان در لغت نامه دهخدا

 • عصیان. [ع ِص ْ] (ع اِمص) نافرمانی و بیفرمانی کردن. خلاف طاعت. (منتهی الارب). خلاف طاعت، و ترک گفتن انقیاد و فرمانبرداری. (از اقرب الموارد). نافرمانی کردن. (تاج المصادر بیهقی) (ترجمان القرآن جرجانی) (غیاث اللغات) (آنندراج). نافرمان برداری کردن و بی فرمانی. (دهار). نافرمانی و نافرمانبرداری. (المصادر زوزنی). نافرمانی. (مهذب الاسماء). ترک انقیاد. (تعریفات جرجانی). در اصل لغت معنی آن سخت شدن است، پس گناه را عصیان از آن نام کردند که آدمی از گناه سخت دل میشود، و نافرمانی کردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

عصیان در فرهنگ عمید

 • ترک طاعت،

  عدم انقیاد، نافرمانی، سرپیچی،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

عصیان در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

عصیان در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

عصیان در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

عصیان در فارسی به عربی

عربی به فارسی

عصیان در عربی به فارسی

 • سرپیچی , نافرمانی , عدم اطاعت
فرهنگ فارسی هوشیار

عصیان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نا فرمانی و بیفرمانی کردن، خلاف طاعت
فرهنگ فارسی آزاد

عصیان در فرهنگ فارسی آزاد

 • عِصْیان، تمرد-سرپیچی- نافرمانی- اطاعت نکردن،
فارسی به ایتالیایی

عصیان در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه