معنی عشیره

عشیره
معادل ابجد

عشیره در معادل ابجد

عشیره
  • 585
حل جدول

عشیره در حل جدول

  • ایل، تیره، دودمان، نژاد
  • ایل
  • نژاد، دودمان، تیره، ایل
مترادف و متضاد زبان فارسی

عشیره در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آل، ایل، طیره، خاندان، خانواده، طایفه، قبیله
فرهنگ معین

عشیره در فرهنگ معین

  • (عَ رِ) [ع. عَشیرَه] (اِ.) قبیله، خویشان و نزدیکان.
فرهنگ عمید

عشیره در فرهنگ عمید

  • قبیله، طایفه، خویشان و کسان نزدیک شخص،
فارسی به انگلیسی

عشیره در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

عشیره در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

عشیره در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

عشیره در فرهنگ فارسی هوشیار

  • برادران و قبیله و تبار و نزدیکان، دودمان
فارسی به آلمانی

عشیره در فارسی به آلمانی

  • Abstammung (f), Sippe (f), Stamm (m), Volksstamm (m)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید