معنی عریکه

عریکه
معادل ابجد

عریکه در معادل ابجد

عریکه
  • 305
حل جدول

عریکه در حل جدول

  • خلق، خوی، سرشت
مترادف و متضاد زبان فارسی

عریکه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • خلق، خو، سرشت، طبیعت، نهاد
فرهنگ معین

عریکه در فرهنگ معین

  • (عَ کَ یا کِ) [ع. عریکه] (اِ.) خلق و خوی.
فرهنگ عمید

عریکه در فرهنگ عمید

  • نفس، طبیعت، خلق، خوی، سرشت،
فرهنگ فارسی هوشیار

عریکه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید