معنی عریضه

عریضه
معادل ابجد

عریضه در معادل ابجد

عریضه
  • 1085
حل جدول

عریضه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

عریضه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • خط، رقعه، رقیمه، طومار، عرضحال، کاغذ، مراسله، مرقومه، مکتوب، منشور، نامه، نبشته، نوشته، ورقه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

عریضه در فرهنگ معین

  • (ص. ) مؤنث عریض، عرض حال، نامه یا در - خواستی که کسی به شخص بالاتراز خود می نویسد. [خوانش: (عَ ض) [ع. عریضه] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

عریضه در فرهنگ عمید

  • شکواییه،
    نامه‌ای که کسی به شخص بالاتر از خود می‌نویسد، عرض حال،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

عریضه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

عریضه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

عریضه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

عریضه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • نامه ای که به شخص بالاتر از خودش بنویسند
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه