معنی عدل گستر

عدل گستر
معادل ابجد

عدل گستر در معادل ابجد

عدل گستر
 • 784
حل جدول

عدل گستر در حل جدول

لغت نامه دهخدا

عدل گستر در لغت نامه دهخدا

 • عدل گستر. [ع َ گ ُ ت َ] (نف مرکب) دادگستر. که بسط عدل و داد دهد. عادل:
  تخم اقبال در زمین بقا
  بانوی عدل گستر افشانده ست.
  خاقانی.
  امثله ٔ قضا بر موجب رضای او موشح برأی انور ملک پرور عدل گستر. (سندبادنامه ص 274). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

عدل گستر در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

عدل گستر در فرهنگ فارسی هوشیار

 • داد گستر عدل گستری. عمل عدل گستر دادگستری عدالت.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید