معنی عبوس شدن

عبوس شدن
معادل ابجد

عبوس شدن در معادل ابجد

عبوس شدن
  • 492
حل جدول

عبوس شدن در حل جدول

فارسی به انگلیسی

عبوس شدن در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید