معنی ظهور

ظهور
معادل ابجد

ظهور در معادل ابجد

ظهور
 • 1111
حل جدول

ظهور در حل جدول

 • آشکارشدن،نمایان شدن
مترادف و متضاد زبان فارسی

ظهور در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بروز، پدید، پیدایی، پیدایش، تجلی، جلوه، طلوع، وقوع، هویدایی،
  (متضاد) پوشیدگی، غروب، غیبت، نهفتگی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ظهور در فرهنگ معین

 • (ظُ) [ع.] (مص ل.) آشکار شدن، نمایان شدن.
لغت نامه دهخدا

ظهور در لغت نامه دهخدا

 • ظهور. [ظُ] (ع اِ) ج ِ ظَهر.

 • ظهور. [ظُ] (ع مص) آشکار شدن. آشکارا شدن. پدید آمدن. پدیدار شدن. ظاهر شدن: مرد. توبه کرد که پیش از ظهور حجتی بر امثال این کار اقدام ننماید. (کلیله و دمنه). و چنانکه ظهور آن بی ادوات آتش زدن ممکن نگردد اثر این بی تجربت و ممارست هم ظاهر نشود. (کلیله و دمنه). || پیدایش. || پیدائی. وضوح. هویدائی. آشکاری. ابانت. بروز. تجلی. رونمائی. بداهت. || بر جای بلند شدن: ظهر علیه، به بام برآمد. || ظَهر علی، یاری داد مرا. || دست یافتن. توضیح بیشتر ...
 • ظهور. [ظُ] (اِخ) شهری است در بحر از سرزمین مَهره در اقصای یمن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ظهور در فرهنگ عمید

 • ظاهر شدن، آشکار شدن، نمایان ‌شدن،
  آشکار کردن تصویر به کمک مواد شیمیایی،
  [قدیمی] تجلی،
  * به ظهور پیوستن: = * به ظهور رسیدن
  * به ظهور رسیدن: ظاهر شدن، آشکار شدن،
  * ظهور کردن: (مصدر لازم) آشکار و نمایان شدن،
  * ظهور یافتن: (مصدر لازم) = * ظهور کردن. توضیح بیشتر ...
 • ظَهر
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ظهور در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

ظهور در فارسی به انگلیسی

 • Appearance, Dawn, Emergence, Manifestation
فارسی به عربی

ظهور در فارسی به عربی

 • تفشی، دخل، ظهور، لمحه
نام های ایرانی

ظهور در نام های ایرانی

 • پسرانه، پدیدار شدن، آشکار شدن
عربی به فارسی

ظهور در عربی به فارسی

 • ظهور , خیال , روح , تجسم , شبح , منظر , پیدایش , ظاهر , نمایش , نمود , سیما. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ظهور در فرهنگ فارسی هوشیار

 • آشکار شدن، پدید آمدن، ظاهر شدن
فرهنگ فارسی آزاد

ظهور در فرهنگ فارسی آزاد

 • ظُهُوْر، (ظَهَرَ-یَظْهَرُ) آشکار گردیدن- پیدا شدن- درآمدن از خفا (به ظَهْر نیز مراجعه شود)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

ظهور در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید