معنی طینت

طینت
معادل ابجد

طینت در معادل ابجد

طینت
 • 469
حل جدول

طینت در حل جدول

 • سرشت، ذات، فطرت، نهاد، باطن
 • طبیعت و سرشت
مترادف و متضاد زبان فارسی

طینت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • باطن، جبلت، خلقت، ذات، سرشت، طبیعت، فطرت، نهاد، خلق، خو، عادت، طین، گل. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

طینت در فرهنگ معین

 • سرشت، خمیره، خو، عادت. [خوانش: (نَ) [ع. طینه] (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

طینت در لغت نامه دهخدا

 • طینت. [ن َ] (از ع، اِ) طینه. سرشت. (منتهی الارب) (آنندراج). فطرت، جبلت، خلقت، طبع، طبیعت، خمیره، آب و گل، گل آدمی، غریزه، نهاد، عنبرسرشت از صفات اوست. (آنندراج):
  عدل را در طینت آدم مخمر کرد حق
  تا برآری خلق را از ظلم چون موی از خمیر.
  سوزنی.
  مرکب عزمش بگذشت و اثر کرد و گذاشت
  طینت هفت زمین زآن اثر آمیخته اند.
  خاقانی.
  همگنان گفته اند طینت آل سامان به آب کرم و لطف سرشت و عفو و اغتفار و اغماض ملوک ایشان. متعارف بوده است. توضیح بیشتر ...
 • طینت. [ن َ] (ع اِ) سرشت. طینه. رجوع به طینه شود.

فرهنگ عمید

طینت در فرهنگ عمید

 • خلقت، سرشت، خوی، نهاد،
فارسی به انگلیسی

طینت در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

طینت در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید