معنی طین

طین
معادل ابجد

طین در معادل ابجد

طین
 • 69
حل جدول

طین در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

طین در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تراب، ثری، خاک، گل،

  (متضاد) ماء
فرهنگ معین

طین در فرهنگ معین

 • (طِ) [ع.] (اِ.) خاک.
لغت نامه دهخدا

طین در لغت نامه دهخدا

 • طین. (ع اِ) گل. (منتهی الارب) (آنندراج). طینه اخص ّ است از آن. خاک: و اذقلنا للملئکه اسجدوا لاَّدم َ فسجدوا الاّ ابلیس قال اءاسجد لمن خلقت طیناً (قرآن 61/17)، یاد کن ای محمد چون ما گفتیم فرشتگان را که سجده کنید آدم را، سجده کردند مگر ابلیس که او گفت: من سجده کنم کسی را که تو او را از گل آفریدی ؟ (از تفسیر ابوالفتوح رازی).
  گر تو خواهی ظاهر و باطنْت گردد همچو تیر
  در سحرگه دیده ات برروی طین باید نهاد.
  سنائی.
  ابا جدّ تو بوده بر انبیا شه
  پدیدار تا آمده آدم از طین. توضیح بیشتر ...
 • طین. [طَ] (ع مص) نیک کردن کار گِل را. یقال: طان طیناً. (منتهی الارب) (آنندراج). به گِل کردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). || مهر کردن کتاب را به گِل. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی). || اندود کردن بام را. یقال: طان السطح. (منتهی الارب). || سرشتن خدای کسی رابر نیکی. یقال: طانه اﷲ علی الخیر. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • طین. (اِخ) (عقبه الطین) اسم موضعی است به فارس. (معجم البلدان ج 6 ص 191). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

طین در فرهنگ عمید

 • گِل، خاک نمناک،

  خاک،
عربی به فارسی

طین در عربی به فارسی

 • خاک رس , رس , گل , خاک کوزه گری , سفال , لجن , گل الود کردن , تیره کردن , افترا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

طین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ گل، کار گل گلکاری (اسم) یکی از حروف الفبای فارسی و عربی طا ء. (اسم) خاک گل، اقسام خاک رست که در کوزه گری و سفال سازی و غیره به کار رود زمین های رستی و سنگهای رستی، خاکهای سطحی زمین چون بیشتر ترکیبات رستی دارند نیز طین نیز خوانده می شود، رسوب و درد مایعات و رسوب شراب و غیره یا طین احمر. گل سرخ. یا طین ارمنی. گل ارمنی. یا طین اصفر. گل مختوم. یا طین اصفهانی. طین اندلسی. یا طین اقریطس. خاکی است خاکستری رنگ که با خشونت و بانگشت شکسته گردد و آن را از جزیره کیو یا اقریطس می آوردند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

طین در فرهنگ فارسی آزاد

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید