معنی طپاندن

طپاندن
معادل ابجد

طپاندن در معادل ابجد

طپاندن
  • 116
حل جدول

طپاندن در حل جدول

  • چپاندن است که به زور چیزی زا در جای تنگی جادادن باشد.
  • چپاندن است که به زور چیزی را در جای تنگی جا دادن باشد
لغت نامه دهخدا

طپاندن در لغت نامه دهخدا

  • طپاندن. [طَ دَ] (مص) فروبردن. فروکردن.

فرهنگ فارسی هوشیار

طپاندن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • نادرست نویسی تپاندن تپانیدن تپاندن
فرهنگ عوامانه

طپاندن در فرهنگ عوامانه

  • به معنی چپاندن است که به زور چیزی زا در جای تنگی جادادن باشد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید