معنی طول دادن

طول دادن
معادل ابجد

طول دادن در معادل ابجد

طول دادن
  • 104
حل جدول

طول دادن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

طول دادن در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

طول دادن در فرهنگ معین

  • (دَ) [ع - فا.] (مص ل.) به تأخیر انداختن، به درازا کشاندن.
لغت نامه دهخدا

طول دادن در لغت نامه دهخدا

  • طول دادن. [دَ] (مص مرکب) امرار وقت کردن. به تأخیر انداختن.

فارسی به انگلیسی

طول دادن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

طول دادن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • امرار وقت کردن، بتاخیر انداختن
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید