معنی طنان

طنان
معادل ابجد

طنان در معادل ابجد

طنان
 • 110
حل جدول

طنان در حل جدول

فرهنگ معین

طنان در فرهنگ معین

 • (طَ نّ) [ع.] (ص.) بلندآوازه.
لغت نامه دهخدا

طنان در لغت نامه دهخدا

 • طنان. [طِ] (ع اِ) ج ِ طُن. (منتهی الارب). رجوع به طن شود.

 • طنان. [طَ] (اِخ) از اعیان قراء مصر نزدیک فسطاط، دارای بستانهای بسیار. محصول آن ده هزار دینار است به هر سالی. (معجم البلدان). توضیح بیشتر ...
 • طنان. [طَن ْ نا] (ع ص) بلندآوازه: لفلان ذِکرها طنان، ای مشهور. (ذیل اقرب الموارد):
  بروزگار تو شادم اگرچه محرومم
  از آن بزرگی طنان و طلعت وضاح.
  مسعودسعد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

طنان در فرهنگ عمید

 • پرطنین،

  آهنگین، شیوا،

  بلندآوازه، مشهور،
نام های ایرانی

طنان در نام های ایرانی

 • دخترانه، پرطنین، بلندآوازه، مشهور
فرهنگ فارسی هوشیار

طنان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ پرآوا بانگی، زرین پر مگسخوار از پرند گان (صفت) بلند آوازه.
فرهنگ فارسی آزاد

طنان در فرهنگ فارسی آزاد

 • طَنّان، پُر طنین- بلند آوازه- پُر آواز و پُر صدا،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید