معنی طماع

طماع
معادل ابجد

طماع در معادل ابجد

طماع
  • 120
حل جدول

طماع در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

طماع در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آزمند، پرحرص، حریص، طمع‌ورز، پرطمع، آزور، دندان‌گرد، طمع‌کار،
    (متضاد) قانع، افزون‌خواه، زیادخواه، افزون‌طلب. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

طماع در فرهنگ معین

  • (طَ مّ) [ع.] (ص.) بسیار طمع کننده.
لغت نامه دهخدا

طماع در لغت نامه دهخدا

  • طماع. [طَ] (ع مص) طماعیه. آزمند گردیدن و حریص گشتن. || امید داشتن. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
  • طماع. [طَم ْ ما] (ع ص) بسیارحرص. (منتخب اللغات). طمعکننده. (مهذب الاسماء). پرطمع. طمعکار: او را یعقوب جندی گفتندی، شریری طماعی نادرستی. (تاریخ بیهقی ص 685). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

طماع در فرهنگ عمید

  • پرطمع، طمع‌کار، حریص، آزمند،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

طماع در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

طماع در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

طماع در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

طماع در فارسی به عربی

عربی به فارسی

طماع در عربی به فارسی

  • ازمند , حریص , طماع , دندان گرد , پر خور
فرهنگ فارسی هوشیار

طماع در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

طماع در فرهنگ فارسی آزاد

  • طَمّاع، آزمند- پُر طمع- پُر حرص،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید