معنی طمأنینه

فرهنگ معین

طمأنینه

(مص ل.) آرام گرفتن، قرار گرفتن، (اِمص.) آرامش، قرار، سکون. [خوانش: (طُ مَ نِ) [ع. طمأنینه]]


سلانه سلانه

(سَ لّ نِ. سَ لّ نِ) (ق مر.) (عا.) آرام آرام، با طمأنینه.

حل جدول

طمأنینه

آرامش


سکون قلب

طمأنینه

فرهنگ فارسی آزاد

طمأنینه

طُمَأنِیْنَه، آهستگی-آرامش- سکون و قرار- سکون نفس-مصدر اِطَمَأنَّ نیز می باشد،

معادل ابجد

طمأنینه

164

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری