معنی طرشت

طرشت
معادل ابجد

طرشت در معادل ابجد

طرشت
 • 909
حل جدول

طرشت در حل جدول

 • از ایستگاه های خط 2 متروی تهران
لغت نامه دهخدا

طرشت در لغت نامه دهخدا

 • طرشت. [طَ رَ] (اِخ) نام موضعی خوش آب و هوا از ملک ری که طهران دارالسلطنه ٔ آن است:
  نازد به آه و اشک دلم کوی او سلیم
  چون ملک ری به آب و هوای طرشت ما.
  محمدقلی سلیم (از آنندراج).
  در تداول «درشت » گویند. دهی جزء بخش کن شهرستان تهران، در 2000گزی باختری تهران و 10000گزی جنوب خاوری کن و 1000گزی شمال راه شوسه ٔ تهران -کرج. دامنه، معتدل، با 1457 تن سکنه. قسمتی از سکنه در تهران سکونت کرده اند. آب آن از قنات و در بهار از رودخانه ٔ کن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

طرشت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نادرست نویسی درشت بخشی از شهرتهران
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه