معنی طرد شده

طرد شده
معادل ابجد

طرد شده در معادل ابجد

طرد شده
  • 522
حل جدول

طرد شده در حل جدول

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

طرد شده در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

طرد شده در کلمات بیگانه به فارسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید