معنی طاعات

طاعات
معادل ابجد

طاعات در معادل ابجد

طاعات
  • 481
حل جدول

طاعات در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

طاعات در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • عبادات، عبادت‌ها، نیایش‌ها، بندگی‌ها
فرهنگ معین

طاعات در فرهنگ معین

  • [ع.] (اِ.) جِ طاعت، بندگی ها، عبادات.
لغت نامه دهخدا

طاعات در لغت نامه دهخدا

  • طاعات. (ع اِ) ج ِ طاعه، طاعت. رجوع به طاعت شود. رسول را بر جمله ٔ طاعات بازگردانید. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 40). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

طاعات در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

طاعات در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) جمع طاعت بندگی ها عبادات.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید