معنی طاحونه

طاحونه
معادل ابجد

طاحونه در معادل ابجد

طاحونه
  • 79
حل جدول

طاحونه در حل جدول

فرهنگ معین

طاحونه در فرهنگ معین

  • (نَ یا نِ) [ع. طاحونه] (اِ.) آسیا، آس آب. ج. طواحین.
فرهنگ عمید

طاحونه در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

طاحونه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) آسیا آس آب جمع: طواحین. طاحون: آسیا
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه