معنی ضمن

ضمن
معادل ابجد

ضمن در معادل ابجد

ضمن
 • 890
حل جدول

ضمن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ضمن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اثنا، حین، خلال، طی، بین، داخل، درون، میان
فرهنگ معین

ضمن در فرهنگ معین

 • بیمار در جای بمانده، زمین گیر، عاشق. [خوانش: (ضَ مِ) [ع. ] (ص. )]. توضیح بیشتر ...
 • (ض) [ع.] (اِ.) درون، میان.
 • برجای ماندن، عاجز شدن. [خوانش: (ضَ مَ) [ع.] (مص ل.)]
لغت نامه دهخدا

ضمن در لغت نامه دهخدا

 • ضمن. [ض ِ] (ع اِ) ضمن الکتاب، طی آن است. گویند: کان ذلک فی ضمنه، ای طیّه. (منتهی الارب). شکن و نورد کتاب و جز آن. (منتخب اللغات). اندرون. (غیاث): و رهینه ٔ دوام ملک در ضمن آن به دست آید. (کلیله و دمنه). عتبی می گوید و آن رساله را به اشارت سلطان در ضمن شرح حال امیر نصر ثبت کردم. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 442).
  - ضمناً، در ضمن.
  - ضمن اللفظ، صنعتی است در شعر که از میان لفظی، لفظ دیگر مذکور سازند، چنانکه در این بیت:
  تو بی نظیر جهانی و من نظر نکنم
  بجانبی که ندارد رخ تو تاب نظر. توضیح بیشتر ...
 • ضمن. [ض َ م َ] (ع مص) بر جای ماندن و عاجز شدن. (منتهی الارب). بر جای ماندن. (منتخب اللغات). برجاماندگی. (منتهی الارب) (منتخب اللغات). زمین گیری. || پذیرفتن چیزی را. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • ضمن. [ض َ م ِ] (ع ص) عاشق. (منتهی الارب) (منتخب اللغات). || بیمار در جای بمانده. زمینگیر. ج، ضُمَنی ̍. (مهذب الاسماء). برجای مانده و مبتلی شده ٔ بمرض. (منتخب اللغات). برجای مانده و مبتلی در عاهت بدنی، و فی الحدیث: مَن اَکتب ضمناً بعثه اﷲ ضمناً؛ ای من کتب نفسه فی دیوان الضمنی او الزمنی لیعذر عن الجهاد بعث کذلک. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ضمن در فرهنگ عمید

 • برجای ماندن، عاجز شدن، بیمار و زمین‌گیر شدن، برجاماندگی، زمین‌گیری،. توضیح بیشتر ...
 • درون، اندرون، میان، داخل،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ضمن در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • افزون، افزون بر، درکنار
عربی به فارسی

ضمن در عربی به فارسی

 • در داخل , توی , در توی , در حدود , مطابق , باندازه , در ظرف , در مدت , در حصار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ضمن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • اندرون، طی آنست، در میان سخن
فرهنگ فارسی آزاد

ضمن در فرهنگ فارسی آزاد

 • ضِمْن، داخل هر چیز- تویِ- میانِ- درونِ،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید