معنی ضلالت

ضلالت
معادل ابجد

ضلالت در معادل ابجد

ضلالت
 • 1261
حل جدول

ضلالت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ضلالت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • انحراف، بغی، گمراهی، گمشدگی،

  (متضاد) صلاح، هدایت
فرهنگ معین

ضلالت در فرهنگ معین

 • (مص ل. ) گمراه شدن، (اِمص. ) گمراهی. [خوانش: (ضَ لَ) [ع. ضلاله]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ضلالت در لغت نامه دهخدا

 • ضلالت. [ض َ ل َ] (ع مص) گمراه شدن. بیراه شدن. (زوزنی) (تاج المصادر). || (اِمص) ضد هدایت است چنانکه اِضلال ضد اهتداء می باشد. (کشاف اصطلاحات الفنون). صاحب تعریفات گوید: هی فقدان ما یوصل الی المطلوب و قیل هی سلوک طریق لایوصل الی المطلوب. گمراهی. (دهار) (منتخب اللغات) (منتهی الارب). گمرهی. بیراهی. بیرهی. ضلال. ضلل. غی ّ. غوایت. ضله. مقابل هدی. ضد رشاد:
  آن مقتدی بچاه ضلالت همی رود
  ایدون گمان برد که مگر بر سما شده ست. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ضلالت در فرهنگ عمید

 • گمراه شدن، گمراهی. ٢. اشتباه، خطا،
فارسی به انگلیسی

ضلالت در فارسی به انگلیسی

 • Aberration, Degradation, Depravity, Deviance, Deviancy, Error, Fall, Misguidance, Perversion, Perversity, Stumble, Vitiation. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ضلالت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ (مصدر) گمراه شدن، (اسم) گمراهی بغی. گمراه شدن
واژه پیشنهادی

ضلالت در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید