معنی ضرورت

ضرورت
معادل ابجد

ضرورت در معادل ابجد

ضرورت
 • 1606
حل جدول

ضرورت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ضرورت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • احتیاج، اقتضا، حاجت، لزوم، ناچاری، نیاز، وجوب، هرآینگی، اجبار، الزام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ضرورت در فرهنگ معین

 • نیاز، حاجت، اجبار، الزام، جمع ضرورات. [خوانش: (ضَ رَ) [ع. ضروره] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ضرورت در لغت نامه دهخدا

 • ضرورت. [ض َ رو رَ] (ع اِ) ضروره. نیاز و حاجت. (منتهی الارب). حاجت. (منتخب اللغات): اکنون ضرورتی پیش آمده است. (کلیله و دمنه). درویشی را ضرورتی پیش آمد کسی گفت فلان نعمتی دارد بی قیاس. (گلستان). درویشی را ضرورتی پیش آمدگلیم یاری بدزدید. (گلستان). || (اِمص) بیچارگی. || درماندگی. (دهار):
  داد من امروز ده که روز ضرورت
  یار نباشد که دست یار نگیرد.
  اوحدی.
  || ناگزیری. (دهار). ناچاری: من درایستادم و حال حسنک و رفتن بحج. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ضرورت در فرهنگ عمید

 • چیزی که به آن احتیاج داشته باشند، نیاز، حاجت،
  * به‌ضرورت: به‌ناچار، از روی ناچاری، ناگزیر،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ضرورت در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

ضرورت در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

ضرورت در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

ضرورت در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

ضرورت در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ضرورت در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

ضرورت در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید