معنی ضایع و تلف شدن

ضایع و تلف شدن
معادل ابجد

ضایع و تلف شدن در معادل ابجد

ضایع و تلف شدن
  • 1751
حل جدول

ضایع و تلف شدن در حل جدول

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه