معنی ضاله

ضاله
معادل ابجد

ضاله در معادل ابجد

ضاله
  • 836
حل جدول

ضاله در حل جدول

فرهنگ معین

ضاله در فرهنگ معین

  • مؤنث ضال، گم گشته، گمراه کننده،
فرهنگ عمید

ضاله در فرهنگ عمید

  • گمراه‌کننده: کتاب ضاله،
    (فقه، حقوق) حیوان گم‌شده،
    [قدیمی] گمراه: قوم ضاله،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ضاله در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید