معنی صمیمانه

صمیمانه
معادل ابجد

صمیمانه در معادل ابجد

صمیمانه
  • 236
حل جدول

صمیمانه در حل جدول

  • خالصانه، دوستانه، بااخلاص
مترادف و متضاد زبان فارسی

صمیمانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • اخلاص‌آمیز، بااخلاص، صادقانه، قلباً، مخلصانه،
    (متضاد) غیرصمیمانه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

صمیمانه در فرهنگ معین

  • (ص مر. ) صمیم، صمیمی، (ق مر. ) از روی صمیمیت، خالصانه. [خوانش: (صَ نِ یا نَ) [ع - فا. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

صمیمانه در لغت نامه دهخدا

  • صمیمانه. [ص َ ن َ / ن ِ] (ص نسبی، ق مرکب) (از: صمیم + انه، پسوند اتصاف) از روی صمیمیت. از روی دوستی. خالصانه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

صمیمانه در فرهنگ عمید

  • از روی یک‌رنگی و دوستی، خالصانه، دوستانه،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

صمیمانه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

صمیمانه در فارسی به انگلیسی

  • Cordially, Dear, Earnest, Earnestly, Near, Friendly, Heartfelt, Intimately, Sincere, Sincerely, Solemn, Unfeigned, Warm, Warmly, Wholehearted. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

صمیمانه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

صمیمانه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ (صفت) صمیم صمیمی: روابط صمیمانه ای با او دارد، از روی صمیمیت خالصانه: یا او صمیمانه رفتار می کند. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

صمیمانه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید