معنی صعود

صعود
معادل ابجد

صعود در معادل ابجد

صعود
 • 170
حل جدول

صعود در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

صعود در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ارتقا، اوج‌گیری، بالاروی، تصاعد، عروج،

  (متضاد) نزول
فرهنگ معین

صعود در فرهنگ معین

 • (مص ل.) بالا رفتن، (اِمص.) بالاروی. [خوانش: (صُ) [ع.]]
لغت نامه دهخدا

صعود در لغت نامه دهخدا

 • صعود. [ص ُ] (ع مص) ببالا برشدن. (تاج المصادر بیهقی) (ترجمان علامه ٔ جرجانی). ببالا رفتن. (مصادر زوزنی) (غیاث اللغات). بالا رفتن. (بحر الجواهر). برآمدن. (منتهی الارب) (بحر الجواهر). برشدن. عروج. ارتقاء. مقابل نزول. توضیح بیشتر ...
 • صعود. [ص َ] (ع ص، اِ) جای بلند. (منتهی الارب). || عقبه ٔ دشوار. (ترجمان علامه ٔ جرجانی). عقبه ٔ دشوارگذار. (منتهی الارب). || راه بلند در کوه. (دهار). || امر دشوار. (منتهی الارب). || ناقه ای که بچه ٔ ناقص زاده پس آن را بر بچه ٔ سال گذشته مهربان تا شیر دهد. الناقه تخدج فتعطف علی ولد عام اول. (اقرب الموارد). اشتر، که بچه بیفکند و بر بچه ٔ دیگر شیر دهد. (مهذب الاسماء). || (اِمص) بلندی، ضد هبوط. (منتهی الارب) (غیاث اللغات). توضیح بیشتر ...
 • صعود. [ص َ] (اِخ) کوهی است در دوزخ. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
 • صعود. [ص ُ] (اِخ) حافظ میرمحمد علی. وی یکی از شعرای هندوستان است و نسب او به امام جعفر صادق علیه السلام پیوندد. یکی از اجداد وی از ایران بخطه ٔ گجرات هندوستان مهاجرت کرد و صعود در شهر احمدآباد ازآن بلاد متولد شد و در شاهجهان آباد میزیست. ازوست:
  ز بس که حد نبود وصف دلستان مرا
  همیشه جنگ بود بازبان دهان مرا
  شبی بخانه ٔ من گر ترا گذر افتد
  بجای کعبه پرستند آستان مرا.
  (قاموس الاعلام ترکی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

صعود در فرهنگ عمید

 • بالا رفتن از جایی،

  [مجاز] ترقی کردن،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

صعود در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

صعود در فارسی به انگلیسی

 • Ascension, Ascent, Climb, Rise, Scramble
فارسی به عربی

صعود در فارسی به عربی

تعبیر خواب

صعود در تعبیر خواب

 • صعود کردن در کوهستان: مبارزه کردن با سختیها بالا رفتن از یک درخت: اخبار مهم - لوک اویتنهاو. توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

صعود در عربی به فارسی

 • فراز , علو , بالا , تعالی , سلطه , تفوق , مزیت , استیلا , فراز جو , فراز گرای , صعودی , بالا رونده , سمت الراس , نوک , صعود , عروج عیسی به اسمان , معراج , سوارکشتی شدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

صعود در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

صعود در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید