معنی صریر

صریر
معادل ابجد

صریر در معادل ابجد

صریر
 • 500
حل جدول

صریر در حل جدول

 • صدای قلم هنگام نوشتن
فرهنگ معین

صریر در فرهنگ معین

 • (مص ل. ) فریاد کردن، (اِ. ) آواز قلم به وقت نوشتن. [خوانش: (صَ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

صریر در لغت نامه دهخدا

 • صریر. [ص َ] (ع مص) فریاد کردن و بانگ سخت برآوردن. || بانگ زدن گوش کسی از باعث تشنگی. || سرمازده شدن گیاه. (منتهی الارب). || جرست کردن قلم و در و پالان شتر و محمل و آنچه بدان ماند. (مصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). || (اِ) بانگ قلم. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). آواز قلم که بوقت نوشتن برآید. (غیاث اللغات):
  گفت آن قصب که با نیرو بود دبیران دیوان را شاید که قلم بقوت رانند تا صریر آرد و نبشتن ایشان را حشمت بود. (نوروزنامه). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

صریر در فرهنگ عمید

 • صدایی که از قلم نی به‌وقت نوشتن برمی‌آید،

  [مجاز] آواز، صدا،
عربی به فارسی

صریر در عربی به فارسی

 • صدای غوک دراوردن , شکوه وشکایت کردن , غژغژ کردن , صدای لولا ی روغن نخورده , جیرجیرکفش , جیغ وفریاد شکیدن (مثل جغد یا موش) , با صدای جیغ صحبت کردن , با جیغ وفریادافشاء کردن , جیر جیر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

صریر در فرهنگ فارسی هوشیار

 • فریاد کردن و بانگ کردن، صدای قلم هنگام نوشتن
فرهنگ فارسی آزاد

صریر در فرهنگ فارسی آزاد

 • صَرِیْر، صدای قلم بر صفحه- صدای قلم بموقع تحریر،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید