معنی صره

صره
معادل ابجد

صره در معادل ابجد

صره
  • 295
حل جدول

صره در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

صره در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بدره، کیسه‌زر، همیان، بورس
فرهنگ معین

صره در فرهنگ معین

  • (صُ رَّ) [ع. صره] (اِ.) کیسه زر و سیم.
فرهنگ عمید

صره در فرهنگ عمید

  • کیسه‌ای که در آن دینار و درهم می‌ریختند، کیسۀ پول، همیان،
فرهنگ فارسی هوشیار

صره در فرهنگ فارسی هوشیار

  • همیان (اسم) همیان در هم و مانند آن کیسه سیم و زر جمع: صرر.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید