معنی صدمه زدن

صدمه زدن
معادل ابجد

صدمه زدن در معادل ابجد

صدمه زدن
  • 200
حل جدول

صدمه زدن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

صدمه زدن در لغت نامه دهخدا

  • صدمه زدن. [ص َ م َ / م ِ زَ دَ] (مص مرکب) آسیب زدن. رجوع به صدمه شود. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

صدمه زدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

صدمه زدن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

صدمه زدن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

صدمه زدن در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

صدمه زدن در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید