معنی صددروازه

صددروازه
معادل ابجد

صددروازه در معادل ابجد

صددروازه
  • 317
حل جدول

صددروازه در حل جدول

  • نام قدیم دامغان
  • پایتخت دولت اشکانیان
لغت نامه دهخدا

صددروازه در لغت نامه دهخدا

  • صددروازه. [ص َ دَ زَ] (اِخ) به یونانی هکاتم پیلس نام شهری است که در دوره ٔ سلوکیان و اشکانیان رونقی داشته است. در باب محل این شهر عقاید مختلف است ولی اکثر عقیده دارند، که در جنوب غربی دامغان کنونی بوده است. در عصر هخامنشی ارتباط این شهر با ایالت ری بوسیله راهی برقرار بود. بهنگام حمله ٔ اسکندر چون مقدونیها درآنجا آزوقه ٔ فراوان داشتند، اسکندر چند روز در این شهر بماند و ضیافتی داد. صد دروازه از نقاطی است که دربار اشکانی پس از حرکت از تیسفون در تابستان در آنجا توقفی داشته است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید