معنی صدا زدن

صدا زدن
معادل ابجد

صدا زدن در معادل ابجد

صدا زدن
  • 156
حل جدول

صدا زدن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

صدا زدن در لغت نامه دهخدا

  • صدا زدن. [ص َ / ص ِ زَ دَ] (مص مرکب) بانگ دادن. آواز دادن. خواندن: پس صدا زد ایاز رسن بیاور. (فیه مافیه). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

صدا زدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

صدا زدن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

صدا زدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) بانگ دادن آواز دادن کسی را نامیدن و احضار کردن.
فارسی به ایتالیایی

صدا زدن در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

صدا زدن در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید